Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Habiliteringscenter Södertälje barn och vuxna

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Södertälje barn och vuxna ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019 april
0,00 kr