Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2015 - 3

Tema: Barn som anhöriga

Vården och samhället uppmärksammar allt mer behoven hov barn som är anhöriga till personer med allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. Barnens rättigheter till stöd och information lyftas också fram i nya hälso- och sjukvårdslagen. I det här numret av Habilitering Nu berättar vi om barnens situation och hur de kan få stöd.

Tidningen är slut, går ej att beställa endast för nedladdning.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2015