Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2014 - 2

Tema: Grava funktionsnedsättningar

Ansvarig utgivare är Carina Hjelm, Habiliteringschef.

Ur ledaren...
Många besökare till Habilitering & Hälsas olika verksamheter har grava funktionsnedsättningar. Det kan handla om omfattande rörelsenedsättningar eller grav utvecklingsstörning. En liten grupp som är mycket sårbar och har särskilt stora behov, är de personer som har flerfunktionsnedsättningar. Det innebär att de både har omfattande rörselsenedsättningar och måttlig till grav utvecklingsstörning. För att möta behoven hos dessa personer krävs specialkunskaper och erfarenhet, något som vi har inom Habilitering & Hälsa.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2014
0,00 kr