Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2006 - 2

Bild på tidningen

Tema: Dövhet

Dövhet är temat för Habilitering NU 2/06. Inom temat kan du bland annat läsa in en samtalsgrupp för döva invandrare och dövteamets arbete. Dessutom kan du läsa två artiklar som handlar om att prova och utveckla nya metoder för att ge personer med flerfunktionshinder ett bättre stöd. En artikel handlar om ett seminarium för att öka kunskapen om den ovanliga diagnosen Artrogryphos. I artikeln om FOU-dagen berättas om ett arbete som behandlar barnens syn på habiliteringen.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2006