Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2005 - 3

Bild på tidningen

Tema: Flerfunktionshinder

I tidningen kan du läsa flera artiklar som tydliggör hur komplex frågan om flerfunktionshinder är. Du kan läsa om Hjärnskadecenter som tar emot personer med omfattande funktionsnedsättningar, men också möta en av de personer som drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder. Du kan också läsa om barnboendet Safiren, ett hem för sköra barn med flerfunktionshinder och stora medicinska behov.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2005