Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2005 - 1

Bild på tidningen

Tema: Cerebral Pares

Cerebral Pares är temat för Habilitering Nu 1/05. Du kan bland annat läsa om NIT-projektet, som är en ny modell för habiliteringsinsatser, där barnen blir delaktiga i sin egen habilitering och där arbetet bedrivs i nära samverkan med familj och förskola. Du får också läsa om Mikael Andersson, känd från TV "armlös, benlös, makalös" som på ett seminarium för ungdomar med rörelsehinder talade under rubriken "Tankens kraft - att välja".

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2005