Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2004 - 2

Tema: Samverkan

Temat i detta nummer av verksamhetstidningen Habilitering Nu är Samverkan. För många föräldrar till ett funktionshindrat barn innebär omänskligt många kontakter, oklara ansvarsområden och brist på kommunikation mellan olika aktörer en stor frustration. Därför är samverkan en av våra allra viktigaste nyckelfrågor när vi rustar habiliteringen inför framtiden.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2004