Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2004 - 1

Tema: Autism

Autism är temat för Habilitering Nu nr 1 2004. Inom temat kan du bland annat läsa om EarlyBird föräldraprogram som vänder sig till föräldrar till förskolebarn som nyligen fått en diagnos inom autismspektrum. Dessutom kan du läsa om Staffan, som har Asperger syndrom.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2004