Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Habilitering & Hälsa - arabiska

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Region Stockholm - arabiska

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Vi ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habilitering & Hälsa har även ett uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar. Finns även på svenska, engelska, farsi, finska, somaliska, spanska och turkiska.
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2016