Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

FoUU – forskning, utveckling och utbildning

Bild på foldern

En folder om forskning, utveckling och utbildning inom Habilitering & Hälsa.

Inom FoUU bedrivs forskning och utveckling om stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. I februari 2020 har vi nio medarbetare som forskar, motsvarande tre heltidstjänster: fem doktorander, fem disputerade och en docent. Medarbetare som forskar inom Habilitering & Hälsa arbetar kliniskt och bidrar i både verksamhetsutveckling och utbildning. Forskningen finansierar vi med externa medel. Den fyra-sidiga foldern beskriver forskningsarbetet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2020
0,00 kr