Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Forum Funktionshinder

Bild på foldern

Ett informationsblad om Forum Funktionshinder, ett informationscenter på Sabbatsbergs sjukhus. Broschyren finns även på engelska; se under Other languages.

Ett informationsblad om Forum Funktionshinder, som är Habilitering & Hälsas öppna informationscenter med bibliotek, rådgivning, utbildning och föredrag. Folderna finns även på engelska; se under rubriken other languages.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017
0,00 kr