Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Föräldraröster

Bild på broschyren

En sammanställning av intervju av tio föräldrapar.

Berit Rausch har intervjuat tio familjer i Stockholms län som har barn med funktionsnedsättning om hur de upplever sin livssituation. Hon har kategoriserat intervjuerna i fyra olika förhållningssätt; att handla och vara aktiv, att orka möta sorgen, att överleva med ett kortsiktigt perspektiv och slutligen att dra sig undan och undvika. Rapporten är en sammanställning av intervjuerna.

Upphovsman: 
Berit Rausch
Utgivningsår: 
2013