Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Fakta om utvecklingsstörning - somaliska

Kortfattad text om utvecklingsstörning.

Fakta om vad utvecklingsstörning är, diagnoskriterierna och vilka svårigheter det kan medföra. 

 
Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2012