Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

En väg till bättre hälsa

Om coachning till ett aktivare liv.

En metodbok som i första hand vänder sig till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Boken beskriver hur man coachar personer med funktionsnedsättning till en livsstilsförändring. Arbetsmetoden är framtagen under ett Arvsfondsprojekt kallat Livsstilsprojektet. Projektet drev i samarbete mellan Habilitering & Hälsa och flera intresseorganisationer i Stockholms län.

OBS! Denna skrift kostar 75 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Upphovsman: 
Ewa Rolén & Therese Rykatkin
Utgivningsår: 
2012
75,00 kr