Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Effekter av intervention för autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning - Evidensrapport 1/2013

Evidensrapporterna är framtagna med i en arbetsprocess som ska ge en relativt snabb process med att ge svar på viktiga frågor i samband med Habilitering och Hälsas programarbete.

Båda författarna är involverade i forskning kring interventioner för personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Upphovsman: 
Tatja Hirvikoski och Johan Pahnke
Utgivningsår: 
2014