Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Effekt av ridning som behandling- Evidensrapport 7/2015

Evidensrapporterna är framtagna i en arbetsprocess som ska ge en relativt snabb process med att ge svar på viktiga frågor i samband med Habilitering och Hälsas prioriteringsarbete. Författaren har lång erfarenhet av klinisk behandlingsridning. Redaktion Ann-Christin Eliasson och Tatja Hirvikoski, FOUU-enheten.

Upphovsman: 
Karin Shaw
Utgivningsår: 
2015