Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Effekt av intervention som involverar närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd - Evidensrapport 3/2013

Evidensrapporterna är framtagna i en arbetsprocess som ska ge en relativt snabb process med att ge svar på viktiga frågor i samband med Habilitering och Hälsas prioriteringsarbete. Författaren till den aktuella rapporten forskar kring interventioner för personer med utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 
Upphovsman: 
Tatja Hirvikoski
Utgivningsår: 
2013