Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Dövteamet

Bild på foldern

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

Dövteamet vänder sig till teckenspråkiga döva i Stockholms län.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019 juli
0,00 kr