Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Dövblindteamet

Bild på foldern

En folder om Dövblindteamet i Region Stockholm

En folder om verksamheten vid Dövblindteamet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019 april
0,00 kr