Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Digitala bilder - en bro till språket?

En fallbeskrivning av språkutvecklingen hos en icke-talande pojke med autism och utvecklingsstörning, som ges tillgång till bildspråklig miljö i hemmet.

Fallbeskrivning av språkutvecklingen hos en pojke utan tal som ges tillgång till bildspråklig miljö i hemmet. Metoden går ut på att använda en digitalkamera och låta bilderna stimulera till kommunikation. Fotografier är mer konkreta än tecknade bilder och kan lätt knytas till barnets vardag. Studien är en s.k. ”singel-case-study” med intressant resultat och frågan vad som varit verksamt med detta tillvägagångssätt diskuteras.

 
Upphovsman: 
Marjana Tornmalm
Utgivningsår: 
2004
150,00 kr