Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Delaktighet eller utanförskap

En studie som handlar om upplevd delaktighet i olika livssituationer bland vuxna i åldrarna 20 - 35 år, med funktionsnedsättning.

Studien handlar om upplevd delaktighet i olika livssituationer bland vuxna i åldrarna 20 - 35 år, med funktionshinder. Metoden som används i studien är kvalitativ, med fenomenologisk ansats. Ett sådant perspektiv innebär att utgångspunkt tas i de olika personernas egna s.k. livsvärldar, inte i ett objektivt utifrånperspektiv. Datainsamlingen har skett genom intervjuer som fokuserar på områden som studier, sysselsättning, relationer och fritid.

 
Upphovsman: 
Eva Sthen
Utgivningsår: 
2005
100,00 kr