Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Boken för dig om ADHD - Tips & övningar

Bild på boken

Bok med tips och övningar för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Boken för dig om ADHD - Tips och övningar innehåller tipslistor och övningar som barn med adhd kan göra för att träna på att klara av saker som är svåra - och på så vis göra livet lite lättare hemma och i skolan.

Denna bok är tänkt att användas tillsammans med Boken för dig om ADHD, en faktabok för barn om adhd.

Boken för dig om ADHD - Tips och övningar är skriven av Lena Westholm på ADHD-center i Stockholms läns landsting. Lena är legitimerad psykolog och har arbetat många år med barn med adhd och deras familjer.

Relaterade publikationer

Upphovsman: 
Lena Westholm
Utgivningsår: 
2018
60,00 kr