Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Boken för dig om adhd

Bild på boken

Bok för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Många barn funderar på vad adhd egentligen är och vad det beror på. Boken för dig om adhd är en faktabok som ska ge barn kunskap om adhd och förklara olika svåra begrepp och ord. Barnet bör gärna läsa boken tillsammans med en vuxen så att hon eller han kan ställa frågor och berätta om sina tankar.

Denna bok är tänkt att användas tillsammans med Boken för dig om adhd - Tips och övningar, en arbetsbok som är tänkt att göra livet lite lättare hemma och i skolan.

Boken för dig om adhd är skriven av Lena Westholm på Adhd-center i Region Stockholm. Lena är legitimerad psykolog och har arbetat många år med barn med adhd och deras familjer.

Upphovsman: 
Lena Westholm
Utgivningsår: 
2018
60,00 kr