Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Betydelsen av hälsosamma kost- och motionsvanor hos personer med utvecklingsstörning - Evidensrapport 5/2014

Evidensrapporterna är framtagna med i en arbetsprocess som ska ge en relativt snabb process med att ge svar på viktiga frågor i samband med Habilitering och Hälsas prioriteringsarbete. Författaren har gjort sin avhandling om kost och motion for utvecklingsstörda (redaktion Ann- Christin Eliasson, Tatja Hirvikoski, Ann-Marie Öhrvall).

 
Upphovsman: 
Eva Flygare Wallén
Utgivningsår: 
2014