Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Barn med rörelsehinder

Deras självbild, upplevelse av kamratrelationer och anpassning i skolan.

En studie om skillnader mellan barn med respektive utan rörelsehinder. Resultaten visar att barnen med rörelsehinder har lägre skattningar på självbilden. Även vad gäller barnens kamratrelationer fanns en signifikant skillnad. Barnen med rörelsehinder är mindre tillfredsställda med sina kamratrelationer än barnen utan rörelsehinder. Däremot råder det inte någon skillnad när det gäller trivseln i skolan. Studiens resultat bygger på de skattningsforumlär som barn och lärare fyllde i.

 
Upphovsman: 
Karin Nylén
Utgivningsår: 
2004
100,00 kr