Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Autismcenter små barn

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

Vi ger råd, stöd och handledning tillvårdnadshavare till barn med autism och deras ansvariga pedagoger på förskolan. Vi tar emot ansökningar och remisser till och med det år barn fyller fyra. Denna 4-sidiga folder presenterar verksamheten vid Autismcenter små barn.

 

 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr