Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Autismcenter små barn

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

Till Autismcenter små barn kan barn i åldrarna 1-6 år komma så snart som möjligt efter det att barnen fått diagnos inom autismspektrum. Här arbetar administrativ personal, arbetsterapeuter, karatorer, logopeder, psykologer, sjukgymnast och specialpedagoger i team. Som en del i mottagandet erbjuds alla föräldrar inledningsvis en introduktion i grupp där vi ger information och kunskap om autism samt verktyg för att få vardagen att fungera. Denna 4-sidiga folder presenterar verksamheten vid Autismcenter små barn.

Denna folder är under omarbetning och kan just nu inte beställas eller laddas ner.

 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2015