Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Att utvecklingsbedöma svårt CP-skadade barn

En grundlig genomgång av befintliga tester som används vid utvecklingsbedömning.

De mest använda testerna vid utvecklingsbedömning av barn kräver förmåga till kontrollerad motorisk aktivitet och muntliga svar. Dessa test är därför inte lämpade för flertalet barn med omfattande CP-skador. Mot bakgrund av detta har författaren gjort en grundlig genomgång av befintliga test, via databaser, tillgänglig testlitteratur samt intervjuat ett flertal psykologer verksamma inom barnhabiliteringen, för att kartlägga vilka metoder som idag används.

 
Upphovsman: 
Päivi Rissanen Nilsson
Utgivningsår: 
1997
40,00 kr