Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Att hitta rätt

Att hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

En informationskarta om vilken huvudman det är som ans varar för olika verksamheter. Exempelvis kommun, landsting, skola osv.

Upphovsman: 
Forum Funktionshinder
Utgivningsår: 
2019