Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Att bära och lyfta barn & ungdomar med funktionshinder

En modell för föräldrautbildning

Materialet har tagits fram av Eva Wallin, sjukgymnast, i ett projekt som pågått under 2007. Materialet ska kunna användas för att förmedla användbar kunskap till föäldrar om hur de kan utveckla sitt handlag och minska den fysiska ansträngningen genom förbättrad kroppskännedom, ökad kunskap om hur den egna kroppen fungerar, användande av hjälpmedel och praktiska övningar. Copyright: Habilitering & Hälsa.

Upphovsman: 
Eva Wallin
Utgivningsår: 
2007