Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium

Material för skolpersonal om Aspergers syndrom. Denna skrift kostar 150 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Varför frågar inte Emelie när hon behöver hjälp? Hur ska vi få Lisa att börja skriva?  Varför hamnar Simon hela tiden i konflikter? Och varför vägrar Jacob att komma till skolan? Det finns inga enkla svar på de här frågorna – men med ökad kunskap om vad det innebär att ha Aspergers syndrom kan vi skapa en bättre förståelse för elevernas skolsituation. Ökad kunskap och förståelse ger oss bättre förutsättningar att bemöta de här barnen och ungdomarna på ett konstruktivt sätt.   I vår verksamhet på Aspergercenter kommer vi ofta kontakt med föräldrar och barn, men även med pedagoger som har frågor kring skolan. Vi har sett att det finns ett stort behov av kunskap om diagnosen, och hur man som pedagog kan arbeta med de här eleverna i grundskolan och gymnasieskolan.   I den här guiden har vi därför sammanställt
  • information om diagnoserna
  • förhållningssätt
  • konkreta pedagogiska metoder
  Syftet är att pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan ska använda materialet som stöd i undervisningen, som idébank och som inspirationskälla för att göra egna anpassningar till elever och olika undervisningssituationer.   OBS! Denna skrift kostar 150 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.   Material under omarbetning
Upphovsman: 
Helene Fägerblad
Utgivningsår: 
2011