Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Aspergercenter

Den här enheten har bytt namn till Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det finns ännu ingen enhetsfolder men du kan hitta information på webbsidan http://habilitering.se/kurscenter

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019