Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Aspergercenter

Folder om Aspergercenter vid Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting

Aspergercenter i Stockholms läns landsting är ett stöd- och kunskapscenter. Vi har en verksamhet som syftar till att stödja familjer med barn och ungdomar med Aspergers syndrom, autismspektrumstörning och vuxna med egen funktionsnedsättning. Denna 4-sidiga folder berättar vid vi erbjuder vi Aspergercenter och hur du får kontakt med oss.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017
0,00 kr