Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Anmäl prenumeration på Funktion i fokus

Bild på Funktion i fokus

En tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Funktion i fokus är den enda tidningen i Sverige som riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning i sitt arbete inom till exempel kommun, skola, habilitering, primärvård, psykiatri, universitet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Du får konkreta tips, läsa om nya metoder och ta del av de senaste forskningsresultaten.  Många artiklar finns också att läsa på tidningens webbplats www.funktion.se. Där kan du även läsa andra nyheter inom funktionshinderområdet och ladda ner tidningen som pdf.

Funktion i fokus ges ut av Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Det kostar ingenting att prenumerera på Funktion i fokus.

> Anmäl dig till prenumeration

 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa