Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Andningsteamet

Bild på foldern om Andningsteamet

Motorik- och träningscenter - Andningsteamet

På Motorik- och träningscenter arbetar förutom träningsteamen tre specialiserade team som kompletterar insatserna som ges på ditt Habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med andning, handfunktion samt motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie kontakt i habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet.

Detta är foldern om Andningsteamet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019