Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Adhd i klassen

En film för lärare som har en eller flera elever med adhd i den vanliga grundskoleklassen.

En film för pedagoger. Adhd i klassen är en film för lärare som har en eller flera elever med adhd i den vanliga grundskoleklassen. Den ger exempel på pedagogiska strategier som gynnar elever med adhd och som samtidigt är bra för alla andra. Den speglar det vardagliga arbetet i fem klasser i Stockholmstrakten läsåret 2007-2008. Skriftlig studiehandledning medföljer. Filmen är gjord av Vanna Beckman och har tagits fram i samarbete mellan adhd-projektet och Adhd-center vid Region Stockholm och med produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Upphovsman: 
Vanna Beckman
Utgivningsår: 
2008
150,00 kr