Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

ADHD center

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid ADHD center.

ADHD center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga. Centrets huvudman är Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd (huvuddiagnos) i ålderna 3-25 år boende i Region Stockholm, deras familjer och andra närstående. Denna 4-sidiga folder presenterar verksamheten vid ADHD-center.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr