Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Adhd-center

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid Adhd center.

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga. Centrets huvudman är Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm. Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad adhd (huvuddiagnos) i ålderna 3-25 år boende i Region Stockholm, deras familjer och andra närstående. 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2019
0,00 kr