Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:
Anmäl prenumeration på Funktion i fokus

En tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Vägledare för vuxna med förvärvad hjärnskada

En folder om vägledaren

0,00 kr
Stöd till vuxna med autismspektrumdiagnos

Folder om Habilitering & Hälsas stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

0,00 kr
Kurser och arrangemang för närstående hösten 2016

Program med utbildningar, föredrag och temakvällar som riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med funktionsnedsättning.

0,00 kr
Kurser och arrangemang för yrkesverksamma hösten 2016

Programblad för yrkesverksamma

0,00 kr
Funktion i fokus, Nr 1 2016

Tidningen Funktion i fokus.

0,00 kr
Habilitering & Hälsa

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

0,00 kr
Familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos

En folder till familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning

0,00 kr