Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Aktuellt

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

 

 

Anmäl prenumeration på Funktion i fokus

En tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Undra besöker habiliteringen

En berättelse för barn med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och kompisar

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.

Kort om God man/förvaltare

Kortfattad information om God man/förvaltare

Prisma

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Kurser och arrangemang för närstående våren 2018

Program med utbildningar, föredrag och temakvällar som riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med funktionsnedsättning.

Kurser och arrangemang för yrkesverksamma våren 2018

Programblad för yrkesverksamma

Kursprogram Aspergercenter våren 2018

Kurser och föreläsningar för barn och ungdomar och deras anhöriga.

Besökshjälpen

Besökshjälpen – ett stöd före, under och efter ditt vårdbesök.